עבור אל תוכןנושא עזרה: תגובה להודעה קיימת.


כשברצונך להגיב להודעה שמישהו מהחברים שלח כנס להודעה קיימת

רד עד סופה שם מופיע חלון תגובה מהירה מלא את התוכן במלבן ולחץ

על שלח כך הגבת להודעה קיימת.