עבור אל תוכןנושא עזרה: תיבה אישית.


באפשרותך לשלוח מסר דיסקרטי לאחד החברים באתר קיימת לכל משתמש
תיבה אישית בה אתה שולח מסר כתוב אליו בלבד!!!

ברגע שאת מעוניין לעשות זאת לחץ על אותו שם משתמש שברצונך לשוח אליו מסר אישי בצד ימין מתחת לשמו יופיע שלח הודעה פרטית ל...שם תראה גם את שמו יפתח לך חלון בו אתה מציין את כותרת ההודעה במלבן הלבן כתוב את
תוכנה בסופה מופיע שלח הודעה פרטית לחץ והודעה תשלח לאותו משתמש.

בנוסף יש לך תיבה אישית בה אתה יכול לעקוב אחרי ההודעות אישיות ששלחת
לחברים באתר מתחת לשמך בצד שמאל יש מעטפה באם אין הודעות יהיה כתוב

0 הודעות חדשות במידה ומישהו שלח לך אתה תראה כי המספר משתנה בתאם.

חלון קופץ בדרך כלל שאתה מקבל הודעה אישית כך תוכל זהות זאת מיד.